Skip to the main content

Algemene informatie

Bestuur

Voorzitter: Marius Leijten, voorzitter@bs-almelo.nl
Penningmeester Eize Tuinman, penningmeester@bs-almelo.nl
Secretaris: Louis Janssen, secretaris@bs-almelo.nl
Jeanny Weggeman
Eef Ebbelaar
Maria Oude Luttikhuis

 

Competities

Zitting Wedstrijdleiding
Maandagmiddag Gerrie Manenschijn
Dinsdagavond Maria Oude Luttikhuis
Woensdagmiddag Jeanny Weggeman
Woensdagavond Eef Ebbelaar

 

Administratie meesterpunten

Jeanny Weggeman

 

Aanmelden als lid

U aanmelden als lid van BS Almelo kunt u bij de ledenadministratie: Jeanny Weggeman, ledenadministratie@bs-almelo.nl.

 

Contributie

De contributie per seizoen bedraagt:

  • € 80,00 per jaar per deelnemer per speelmiddag/-avond
  • € 40,00 per jaar per deelnemer voor elke volgende speelmiddag/-avond

De betaling kan:

  • per bank: rek.nr. NL16 ABNA 05 11 12 01 41 t.n.v. Bridge Sociëteit Almelo

De contributie dient uiterlijk op 1 oktober te zijn voldaan. (zie statuten)

 

Alertclub

Voor € 25,00 per jaar kunt u lid worden van de “ALERTCLUB”. Voor niet-leden van de Bridge Sociëteit Almelo is de bijdrage € 50,00.

Voor dit bedrag zijn gratis bridgekoffers te leen voor thuisbridge.

 

Afmelden

Afmelden voor een bridgeavond/-middag uiterlijk op de speeldag tussen 10.00 en 10.30 uur. Telefonisch: 0546-491727

Per email: info@bs-almelo.nl (vóór 10.00 uur) let op: nieuw e-mailadres

Op de afmeldbriefjes in de zaal

 

Andere artikelen

BRIDGELESSEN

De Bridge Sociëteit Almelo verzorgt bridgelessen. Cursus voor beginners: vanaf 2 oktober 2023 op...

03/09/2022 - Louis Janssen

Programma dinsdagavond

           2023        P R O G R A M M A         D I N S D A G A V O N D      2024 ...

06/08/2022 - Louis Janssen

Programma maandagmiddag

           2023     P R O G R A M M A       M A A N D A G M I D D A G   2024   4...

06/08/2022 - Louis Janssen